"Šta vi radite na tom vašem parlamentu??"

Evropski parlament mladih Srbije (EPMS) je udruženje mladih čiji je cilj da obrazuje mlade u Srbiji o najvažnijim problemima evropskog društva.