Članovi Upravnog odbora za mandat 2022/23

Ispod možete da vidite detaljno portfelj svakog člana Upravnog odbora!
trainer-img

Dušan Ninković

Predsednik EPMS

trainer-img

Petar Rajković

Međunarodni koordinator

trainer-img

Pavle Vučković

Generalni sekretar

trainer-img

Matej Bojić

Koordinator projekata

trainer-img

Maja Trajković

Projektno finansiranje i partnerstva

trainer-img

Jana Brančić

Ljudski resursi

trainer-img

Milan Simović

Regionalni razvoj

trainer-img

Luka Grandić

Marketing i odnosi sa javnošću