Članovi Nadzornog odbora za mandat 2022/23

Ispod možete da vidite ko su članovi Nadzornog odbora i za šta su oni stručni!
trainer-img

Andor Šereš

Predsednik Nadzornog odbora

trainer-img

Maša Vračar

Članica Nadzornog odbora

trainer-img

Dalibor Ivanković

Član Nadzornog odbora