"Šta vi radite na tom vašem parlamentu??"

Evropski parlament mladih Srbije (EPMS) je udruženje mladih čiji je cilj da obrazuje mlade u Srbiji o najvažnijim problemima evropskog društva.

Naši projekti

Galerija projekata koje je EPMS organizovao ove godine!
Za više informacija i fotografija možete posetiti naše Instagram i Facebook profile!

Regionalna Konferencija u Novom Sadu

2023.

Regionalna Konferencija u Beogradu

2022.

Outreach Weekend Subotica

2022.

Nacionalna Konferencija u Nišu

2022.

Regionalna Konferencija u Novom Sadu

2023.

Outreach Weekend Subotica

2023.

Outreach Weekend Novi Pazar

2022.

Regionalna Konferencija u Nišu

2022.

Regionalna Konferencija u Beogradu

2023.

Outreach Weekend Kruševac

2022.

Nacionalna Konferencija u Nišu

2022.

Nacionalna Konferencija u Nišu

App

Outreach Weekend Novi Pazar

2023.

Nacionalna Konferencija u Nišu

2022.

Nacionalna Konferencija u Nišu

2022.

Nacionalna Konferencija u Nišu

2022.